:: โซเชียลมีเดีย สื่อไร้สายมหันตภัยวัยรุ่น
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
วันที่ 10/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 314 ครั้ง

โซเชียลมีเดีย สื่อไร้สายมหันตภัยวัยรุ่น

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ได้ให้มุมมองว่า ปัจจัยที่ทำให้พฤติกรรมของวัยรุ่นไทยแสดงออกและพยายามเผยแพร่มากขึ้น มาจากการขยยายตัวของสื่อโซเชียลมีเดียที่มีมากและเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นหญิงก็มีความคึกคะนองมาก และใช้ความรุนแรงไม่ต่างจากวัยรุ่นชาย ซึ่งมองว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสังคม ที่ทำให้คนกล้าเปิดเผยการกระทำมากขึ้น แต่สามารถลดปัญหาโดยทำให้คนในสังคมมีวิจารณญาณ มีความยั้งคิด และช่วยกันติดตามตรวจสอบ ถึงแม้อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากแต่ก็พอสามารถแก้ไขได้

Download File : C-160510006176.pdf


:: ข่าวผ่านสื่อที่เกี่ยวข้อง

» เด็กไทยทำไมเกิดน้อย? | วันที่ 10/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 324 ครั้ง
» ‘ทุกที่ทุกเวลา’ กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพดีของคนไทย | วันที่ 10/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 296 ครั้ง
» คนเจนวาย โสด-ไม่มีลูก วิถีใหม่เมื่อไลฟ์สไตล์เปลี่ยน | วันที่ 10/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 335 ครั้ง
» เมื่อครอบครัวไทยไม่เหมือนเก่า | วันที่ 10/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 380 ครั้ง
» งานวิจัยความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย | วันที่ 10/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 348 ครั้ง
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th