:: ถึงเวลาสร้าง “วินัย” ช่วยคน “Gen Y” มีเงินออม
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
วันที่ 12/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 969 ครั้ง

ถึงเวลาสร้าง “วินัย” ช่วยคน “Gen Y” มีเงินออม

จิตติ วิสัยพรม และสุรารัตน์ พวงจำปา 2 นักวิจัย เผยผลสำรวจความสุขคนทำงานทั่วประเทศไทยปี 2558 ในมิติสุขภาพการเงินดี พบว่า คนทำงานกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มที่ไม่มีเงินออมสูงถึงร้อยละ 50.0 ร้อยละ 48.0 ผ่อนชำระหนี้สินที่ไม่ตรงเวลา ส่วนร้อยละ 45.0 รู้สึกว่ารายจ่ายมีมากกว่ารายรับ ในเรื่องพฤติกรรมทานประทานอาหารเช้าเป็นเรื่องน่าห่วง โดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ พบว่า คนทำงานอายุมากกินอาหารเช้าทุกวันมากกว่าคนทำงานอายุน้อยกว่า ถึงร้อยละ 57.8 และ 36.5 แบ่งตามเพศแล้วผู้ชายรับประทานอาหารเช้าทุกวันร้อยละ 53.7 มากกว่าผู้หญิงกินอาหารเช้าทุกวันที่ร้อยละ 49.3

Download File : C-160512008097.pdf


:: ข่าวผ่านสื่อที่เกี่ยวข้อง

» คนเจนวาย โสด-ไม่มีลูก วิถีใหม่เมื่อไลฟ์สไตล์เปลี่ยน | วันที่ 12/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 355 ครั้ง
» เมื่อครอบครัวไทยไม่เหมือนเก่า | วันที่ 12/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 396 ครั้ง
» ผลสำรวจ “ความสุขคนทำงาน” ปี 58 เข็มทิศใหม่ที่ “องค์กร” ต้องศึกษา | วันที่ 12/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 303 ครั้ง
» สกู๊ปแนวหน้า: ‘การเงิน-สุขภาพ-ความสุข’ ตัวชี้วัด ‘คุณภาพชีวิตแรงงาน’ | วันที่ 12/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 317 ครั้ง
» พอเถอะ ถนนคนดับ! เร่งขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ | วันที่ 12/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 285 ครั้ง
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th