:: สกู๊ปหน้า 1: จนซวยรวยสุขตัวถ่างช่องว่าง
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐกรอบเช้า และกรอบบ่าย
วันที่ 12/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 284 ครั้ง

สกู๊ปหน้า 1: จนซวยรวยสุขตัวถ่างช่องว่าง

รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา ตั้งข้อสังเกตเอาไว้จากข้อมูลของธนาคารโลกที่ระบว่าประชากรโลกราว 702 ล้านคนมีรายได้เฉลี่ยเพียงวันละ 1.9 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทย ไม่ถึงวันละ 70 บาท แต่อุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้วและผู้บริหารระดับสูงหลายแห่ง ต่างใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีให้แก่รัฐ อีกทั้งผลกระทบจากการใช้พลังงานที่ขาดสมดุล ยังมีผลต่อปริมาณอาหารที่ผลิตได้เมื่อผลผลิตน้อยลงราคาก็ต้องสูงขึ้นตามปริมาณความต้องการ ผู้มีรายได้น้อยจึงเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้า ทุกอย่างล้วนเกี่ยวพันกันไปหมด เหมือนกับเด็ดดอกไม้ สะเทือนไปถึงดาวงดาว

Download File : C-160512009015.pdf


:: ข่าวผ่านสื่อที่เกี่ยวข้อง

» คนเจนวาย โสด-ไม่มีลูก วิถีใหม่เมื่อไลฟ์สไตล์เปลี่ยน | วันที่ 12/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 335 ครั้ง
» เมื่อครอบครัวไทยไม่เหมือนเก่า | วันที่ 12/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 380 ครั้ง
» ไทยควรเตรียมตัวอย่างไร? เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย | วันที่ 12/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 517 ครั้ง
» ถึงเวลาสร้าง “วินัย” ช่วยคน “Gen Y” มีเงินออม | วันที่ 12/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 936 ครั้ง
» โซเชียลมีเดีย สื่อไร้สายมหันตภัยวัยรุ่น | วันที่ 12/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 314 ครั้ง
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th