:: ไทยควรเตรียมตัวอย่างไร? เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนกรอบเช้า และกรอบบ่าย
วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 516 ครั้ง

ไทยควรเตรียมตัวอย่างไร? เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย

ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ได้เสนอทางแก้ปัญหาในเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นว่า ให้รัฐบาล “เปลี่ยนคำนิยามผู้สูงอายุใหม่” จากนิยามตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ควรเปลี่ยนให้เป็น 65 ปี ตรงนี้ในระยะยาวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลได้มาก การเปลี่ยนนิยามต้องค่อยๆ เปลี่ยนทีละขั้นตอน โดยให้มีบทเฉพาะกาล

Download File : C-160523020028.pdf


:: ข่าวผ่านสื่อที่เกี่ยวข้อง

» ขยายอายุเกษียณ 65 ปี ช่วยรัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ | วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 638 ครั้ง
» เกษียณ 65 ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ '4แสน' ก็อยู่ลำบาก | วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 268 ครั้ง
» สกู๊ปหน้า 1: อัลไซเมอร์ดีเมนเชียลามเลียสู่สังคมไทย | วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 768 ครั้ง
» สู่ทศวรรษหน้าประชาคมอาเซียน : แรงงานอาเซียนรับสังคมสูงวัย | วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 289 ครั้ง
» บุคลิกคนเจนวาย ชี้อนาคตแรงงาน | วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 305 ครั้ง
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th