:: งานวิจัยความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
แหล่งที่มา : สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT รายการข่าวเที่ยง
วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 347 ครั้ง


ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชุดโครงการความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การดำเนินชีวิตในปัจจุบันมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจมีบุตรเป็นอย่างมาก หากตัดสินใจมีบุตรแล้ว พ่อและแม่ต้องปรับตัวในหลายๆ ด้าน ทั้งการหาเงินทุนในการสร้างรากฐานครอบครัวที่มั่นคง การหาเวลาเลี้ยงดูบุตรให้บุตรมีคุณภาพ การให้บริการศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนต้องมีประสิทธิภาพในการดูแลบุตรหลานให้มีคุณภาพแทนผู้ปกครอง และเสนอให้รัฐบาลสร้างนโยบายลดความเปราะบางในครอบครัวที่มีเพียงพ่อแม่และบุตร


:: ข่าวผ่านสื่อที่เกี่ยวข้อง

» เด็กไทยทำไมเกิดน้อย? | วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 324 ครั้ง
» ‘ทุกที่ทุกเวลา’ กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพดีของคนไทย | วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 296 ครั้ง
» คนเจนวาย โสด-ไม่มีลูก วิถีใหม่เมื่อไลฟ์สไตล์เปลี่ยน | วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 335 ครั้ง
» เมื่อครอบครัวไทยไม่เหมือนเก่า | วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 380 ครั้ง
» ผลวิจัยชี้เมื่อเงินพร้อมตัดสินใจมีบุตร | วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 287 ครั้ง
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th