:: เมื่อครอบครัวไทยไม่เหมือนเก่า
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
วันที่ 25/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 379 ครั้ง

เมื่อครอบครัวไทยไม่เหมือนเก่า

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องตัวแปร Gen Y ตัวแปรเพิ่มประชากรว่า แนวโน้มการเพิ่มจำนวนประชากรที่ลดลงมีอัตรามานานแล้ว แต่ที่กำลังส่งผลถึงจำนวนประชากรในอนาคต มีตัวแปรอยู่ที่กลุ่ม Gen Y จำนวน 22 ล้านคนทั่วประเทศ หรือประมาณ 34 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด จากผลการวิจัยกลับพบว่า พวกเขามีความต้องการอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการมีครอบครัวมีบุตรด้วย อาทิ พวกเขาต้องการซื้อรถ ซื้อบ้าน มีการงานที่มั่นคง มีธุรกิจส่วนตัว จากงานแถลงเปิดตัว รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ.2558 เรื่อง “โฉมหน้าครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย อายุยืน” จัดโดย UNFPA Thailand

Download File : C-160525011070.pdf


:: ข่าวผ่านสื่อที่เกี่ยวข้อง

» เด็กไทยทำไมเกิดน้อย? | วันที่ 25/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 324 ครั้ง
» คนเจนวาย โสด-ไม่มีลูก วิถีใหม่เมื่อไลฟ์สไตล์เปลี่ยน | วันที่ 25/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 335 ครั้ง
» ไทยควรเตรียมตัวอย่างไร? เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย | วันที่ 25/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 516 ครั้ง
» งานวิจัยความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย | วันที่ 25/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 347 ครั้ง
» ผลวิจัยชี้เมื่อเงินพร้อมตัดสินใจมีบุตร | วันที่ 25/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 287 ครั้ง
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th