:: ผลวิจัยชี้เมื่อเงินพร้อมตัดสินใจมีบุตร
แหล่งที่มา : สถานีโทรทัศน์ new)tv รายการข่าวสั้น
วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 287 ครั้ง


ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชุดโครงการความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยเผยผลงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างสมดุลกับการการใช้ชีวิตมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการตัดสินใจมีบุตรของคนในปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยสำคัญคืองานต้องมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา และจะมีบุตรเมื่อมีความพร้อมจริงๆ โดยเฉพาะเรื่องการเงิน นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจุบันครอบครัวมีความเปราะบางมากขึ้น ขาดการเกื้อหนุนจากญาติผู้ใหญ่และปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการเลี้ยงดูบุตร


:: ข่าวผ่านสื่อที่เกี่ยวข้อง

» เด็กไทยทำไมเกิดน้อย? | วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 325 ครั้ง
» ‘ทุกที่ทุกเวลา’ กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพดีของคนไทย | วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 296 ครั้ง
» คนเจนวาย โสด-ไม่มีลูก วิถีใหม่เมื่อไลฟ์สไตล์เปลี่ยน | วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 335 ครั้ง
» เมื่อครอบครัวไทยไม่เหมือนเก่า | วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 380 ครั้ง
» งานวิจัยความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย | วันที่ 23/05/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 348 ครั้ง
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th