:: ขยายอายุเกษียณ 65 ปี ช่วยรัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์
วันที่ 02/06/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 658 ครั้ง

ขยายอายุเกษียณ 65 ปี ช่วยรัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ

กมลชนก ขำสุวรรณ จากกรณีของกระทรวงการคลัง ที่เสนอแนวคิดให้ “ปรับเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” โดยให้มุมมองว่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย “ไม่มั่นคง” เพราะรายได้หลัก 3 อันดับแรกมาจากการต้องพึ่งพาบุตรหลาน การต้องทำงานต่อไปแม้อายุถึงวัยเกษียณ รวมถึงการต้องรอคอยเงินอุดหนุนจากภาครัฐในรูปเบี้ยยังชีพ ส่วนผู้ได้รับบำนาญน้อยมาก เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ปัจจุบันประกอบอาชีพอิสระ-รับจ้าง ไม่มีเงินออมเป็นกิจจะลักษณะ รวมทั้งเสนอทางออกที่ดีที่สุดคือ “ขยายอายุเกษียณเป็น 65 ปี” เพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่ในระบบแรงงานนานที่สุดจะได้มีรายได้จากการทำงานประจำออกไปให้ช้าลง รัฐก็จะได้ประหยัดงบประมาณในการจ่ายค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุช้าลง... และที่ผ่านมาการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังมีปัญหาทั้งเรื่องของความพอเพียงของจำนวนเงินสำหรับผู้สูงอายุที่ยากจน และเรื่องนโยบายประชานิยม อย่างไรก็ตามการออกแบบเงินอุดหนุนให้ผู้สูงอายุ ยังคงเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณจำนวนมาก และมีภาระที่ผูกพันระยะยาว ติดตามอ่านข่าวได้จาก http://www.naewna.com/local/218856

Download File : 20160602_Kamolchanok.pdf


:: ข่าวผ่านสื่อที่เกี่ยวข้อง

» ไทยควรเตรียมตัวอย่างไร? เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย | วันที่ 02/06/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 536 ครั้ง
» เกษียณ 65 ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ '4แสน' ก็อยู่ลำบาก | วันที่ 02/06/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 285 ครั้ง
» สกู๊ปหน้า 1: อัลไซเมอร์ดีเมนเชียลามเลียสู่สังคมไทย | วันที่ 02/06/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 793 ครั้ง
» THE ISSUE: LIVING LONGER, LIVING WELL | วันที่ 02/06/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 309 ครั้ง
» BURNING ISSUE: Our healthcare, despite being a leader, needs an overhaul | วันที่ 02/06/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 311 ครั้ง
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th