:: เด็กไทยทำไมเกิดน้อย?
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนกรอบเช้า และกรอบบ่าย
วันที่ 09/06/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 324 ครั้ง

เด็กไทยทำไมเกิดน้อย?

ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา กล่าวว่า โครงการวิจัยการส่งเสริมการมีบุตรผ่านการสร้างสมดุลในการทำงานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างครอบครัวมีหลายระดับ ตั้งแต่มหภาค สังคม ที่ทำงาน และบุคคล ถ้าหากจะสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการมีครอบครัวที่มีคุณภาพ ในภาพใหญ่ต้องลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการศึกษา และต้องมีมาตรการส่งเสริม เช่น ขยายวันลาคลอด วันลาหลังคลอด ลาเพื่อดูแลบุตรโดยได้รับเงินเดือน การเลือกเวลาเข้างานสำหรับพนักงานที่มีลูกอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ด้าน ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร กล่าวว่า ในแง่ประชาชนคิดว่าสามารถสร้างสมดุลชีวิตให้ดีได้ด้วยการปรับวิถีชีวิตการทำงาน การตัดค่าใช้จ่ายหรือการดำเนินชีวิตที่ไม่ต้องแพง ไม่ต้องตามกระแสจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือย เพื่อมีทรัพยากรมากขึ้นในการเกื้อหนุนครอบครัว หรือการมีเงินให้การศึกษาของลูกมากขึ้น ติดตามอ่านข่าวได้ที่ http://www.matichon.co.th/news/166562 และ http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1465443276

Download File : C-160609020021.pdf


:: ข่าวผ่านสื่อที่เกี่ยวข้อง

» ‘ทุกที่ทุกเวลา’ กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพดีของคนไทย | วันที่ 09/06/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 296 ครั้ง
» คนเจนวาย โสด-ไม่มีลูก วิถีใหม่เมื่อไลฟ์สไตล์เปลี่ยน | วันที่ 09/06/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 335 ครั้ง
» เมื่อครอบครัวไทยไม่เหมือนเก่า | วันที่ 09/06/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 380 ครั้ง
» งานวิจัยความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย | วันที่ 09/06/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 348 ครั้ง
» ผลวิจัยชี้เมื่อเงินพร้อมตัดสินใจมีบุตร | วันที่ 09/06/2559 | จำนวนผู้เข้าชม 287 ครั้ง
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th