:: ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

เด็กไทยทำไมเกิดน้อย? เด็กไทยทำไมเกิดน้อย?
วันที่ : 09/06/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์มติชนกรอบเช้า และกรอบบ่าย จำนวนผู้เข้าชม 346 ครั้ง
ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา กล่าวว่า โครงการวิจัยการส่งเสริมการมีบุตรผ่านการสร้างสมดุลในการทำงานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างครอบครัวมีหลายระดับ ตั้งแต่มหภาค สังคม ที่ทำงาน และบุคคล ถ้าหากจะสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการมีครอบครัวที่มีคุณภาพ ในภาพใหญ่ต้องลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการศ ........
‘ทุกที่ทุกเวลา’ กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพดีของคนไทย ‘ทุกที่ทุกเวลา’ กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพดีของคนไทย
วันที่ : 06/06/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ จำนวนผู้เข้าชม 312 ครั้ง
งานวิจัยของ อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ได้ถูกอ้างอิงเกี่ยวกับการสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาบัยมหิดล พบว่า คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม (Physical Activity : PA) เพียงร้อยละ 67.6 และเยาวชนที่อายุ 6-14 ปี มีกิจกรรมทางกายลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราอ้วนลงพุงที่เพิ่มขึ้น ติดตามอ่านข่าวได้จาก http: ........
ขยายอายุเกษียณ 65 ปี ช่วยรัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ ขยายอายุเกษียณ 65 ปี ช่วยรัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ
วันที่ : 02/06/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ จำนวนผู้เข้าชม 657 ครั้ง
กมลชนก ขำสุวรรณ จากกรณีของกระทรวงการคลัง ที่เสนอแนวคิดให้ “ปรับเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” โดยให้มุมมองว่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย “ไม่มั่นคง” เพราะรายได้หลัก 3 อันดับแรกมาจากการต้องพึ่งพาบุตรหลาน การต้องทำงานต่อไปแม้อายุถึงวัยเกษียณ รวมถึงการต้องรอคอยเงินอุดหนุนจากภาครัฐในรูปเบี้ยยังชีพ ส่วนผู้ได้รับบำนาญน้อย ........
คนเจนวาย โสด-ไม่มีลูก วิถีใหม่เมื่อไลฟ์สไตล์เปลี่ยน คนเจนวาย โสด-ไม่มีลูก วิถีใหม่เมื่อไลฟ์สไตล์เปลี่ยน
วันที่ : 26/05/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์มติชนกรอบเช้า และกรอบบ่าย จำนวนผู้เข้าชม 354 ครั้ง
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนนิยมครองตัวเป็น “โสด” มากขึ้น ส่วนคนที่แต่งงานแล้วมักจะตัดสินใจ “ไม่มีลูก” หลังแต่งงาน เหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะหลายคนคิดว่ากว่าจะมีลูกหนึ่งคนต้องใช้เงินมาก ซึ่งคนเจนวายไม่ได้มองว่าลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจเหมือนคนยุคก่อน ........
เมื่อครอบครัวไทยไม่เหมือนเก่า เมื่อครอบครัวไทยไม่เหมือนเก่า
วันที่ : 25/05/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จำนวนผู้เข้าชม 395 ครั้ง
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องตัวแปร Gen Y ตัวแปรเพิ่มประชากรว่า แนวโน้มการเพิ่มจำนวนประชากรที่ลดลงมีอัตรามานานแล้ว แต่ที่กำลังส่งผลถึงจำนวนประชากรในอนาคต มีตัวแปรอยู่ที่กลุ่ม Gen Y จำนวน 22 ล้านคนทั่วประเทศ หรือประมาณ 34 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด จากผลการวิจัยกลับพบว่า พวกเขามีความต้องการอย่างอื ........
ไทยควรเตรียมตัวอย่างไร? เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย ไทยควรเตรียมตัวอย่างไร? เมื่อก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย
วันที่ : 23/05/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์มติชนกรอบเช้า และกรอบบ่าย จำนวนผู้เข้าชม 535 ครั้ง
ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ได้เสนอทางแก้ปัญหาในเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นว่า ให้รัฐบาล “เปลี่ยนคำนิยามผู้สูงอายุใหม่” จากนิยามตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ควรเปลี่ยนให้เป็น 65 ปี ตรงนี้ในระยะยาวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลได้มาก การเปลี่ยนนิยาม ........
ปกป้องน้องจากมะเร็งปากมดลูก ปกป้องน้องจากมะเร็งปากมดลูก
วันที่ : 16/05/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จำนวนผู้เข้าชม 292 ครั้ง
ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ กล่าวว่า สุขภาวะทางเพศที่ดี คือ การมีเพศสัมพันธ์ที่เต็มใจและปลอดภัย โดยไม่ท้องและไม่ติดโรคทางเพศสัมพันธ์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ผ่านทางการได้ยิน ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา ........
ถึงเวลาสร้าง “วินัย” ช่วยคน “Gen Y” มีเงินออม ถึงเวลาสร้าง “วินัย” ช่วยคน “Gen Y” มีเงินออม
วันที่ : 12/05/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ จำนวนผู้เข้าชม 969 ครั้ง
จิตติ วิสัยพรม และสุรารัตน์ พวงจำปา 2 นักวิจัย เผยผลสำรวจความสุขคนทำงานทั่วประเทศไทยปี 2558 ในมิติสุขภาพการเงินดี พบว่า คนทำงานกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มที่ไม่มีเงินออมสูงถึงร้อยละ 50.0 ร้อยละ 48.0 ผ่อนชำระหนี้สินที่ไม่ตรงเวลา ส่วนร้อยละ 45.0 รู้สึกว่ารายจ่ายมีมากกว่ารายรับ ในเรื่องพฤติกรรมทานประทานอาหารเช้าเป็นเรื่องน่า ........
สกู๊ปหน้า 1: จนซวยรวยสุขตัวถ่างช่องว่าง สกู๊ปหน้า 1: จนซวยรวยสุขตัวถ่างช่องว่าง
วันที่ : 12/05/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐกรอบเช้า และกรอบบ่าย จำนวนผู้เข้าชม 303 ครั้ง
รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา ตั้งข้อสังเกตเอาไว้จากข้อมูลของธนาคารโลกที่ระบว่าประชากรโลกราว 702 ล้านคนมีรายได้เฉลี่ยเพียงวันละ 1.9 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทย ไม่ถึงวันละ 70 บาท แต่อุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้วและผู้บริหารระดับสูงหลายแห่ง ต่างใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีให้แก่รัฐ อีกทั้งผลกระ ........
รู้ก่อนห่างไกลมะเร็งปากมดลูก รู้ก่อนห่างไกลมะเร็งปากมดลูก
วันที่ : 10/05/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ M2F จำนวนผู้เข้าชม 260 ครั้ง
ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ กล่าวว่า สุขภาวะทางเพศที่ดี คือ การมีเพศสัมพันธ์ที่เต็มใจและปลอดภัย โดยไม่ท้องและไม่ติดโรคทางเพศสัมพันธ์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เนื่องจากการที่เด็กไม่ได้รับความรู้อย่างรอบด้านอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา ........
โซเชียลมีเดีย สื่อไร้สายมหันตภัยวัยรุ่น โซเชียลมีเดีย สื่อไร้สายมหันตภัยวัยรุ่น
วันที่ : 10/05/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ จำนวนผู้เข้าชม 341 ครั้ง
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ได้ให้มุมมองว่า ปัจจัยที่ทำให้พฤติกรรมของวัยรุ่นไทยแสดงออกและพยายามเผยแพร่มากขึ้น มาจากการขยยายตัวของสื่อโซเชียลมีเดียที่มีมากและเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นหญิงก็มีความคึกคะนองมาก และใช้ความรุนแรงไม่ต่างจากวัยรุ่นชาย ซึ่งมองว่ามาจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสังคม ที ........
รู้จัก ‘กิจกรรมทางกาย’ ปรับไลฟ์สไตล์เพื่อชีวิตมีสุขภาวะ รู้จัก ‘กิจกรรมทางกาย’ ปรับไลฟ์สไตล์เพื่อชีวิตมีสุขภาวะ
วันที่ : 06/05/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ จำนวนผู้เข้าชม 295 ครั้ง
งานวิจัยของ อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ได้ถูกอ้างอิงเกี่ยวกับการสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาบัยมหิดล พบว่า คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม (Physical Activity : PA) เพียงร้อยละ 67.6 และเยาวชนที่อายุ 6-14 ปี มีกิจกรรมทางกายลดลงอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กับอัตราอ้วนลงพุงที่เพิ่มขึ้น ........
ปกป้องน้องจากมะเร็งปากมดลูก ปกป้องน้องจากมะเร็งปากมดลูก
วันที่ : 06/05/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก จำนวนผู้เข้าชม 253 ครั้ง
ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ กล่าวว่า สุขภาวะทางเพศที่ดี คือ การมีเพศสัมพันธ์ที่เต็มใจและปลอดภัย โดยไม่ท้องและไม่ติดโรคทางเพศสัมพันธ์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ผ่านทางการได้ยิน ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา ........
ผลสำรวจ “ความสุขคนทำงาน” ปี 58 เข็มทิศใหม่ที่ “องค์กร” ต้องศึกษา ผลสำรวจ “ความสุขคนทำงาน” ปี 58 เข็มทิศใหม่ที่ “องค์กร” ต้องศึกษา
วันที่ : 05/05/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ จำนวนผู้เข้าชม 302 ครั้ง
ความสุขคนทำงานทั่วประเทศไทย ระหว่างปี 2555-2558 พบว่า 2 ใน 5 ขององค์กรหรือสถานประกอบการในประเทศไทย มีคนทำงานสุขน้อยและอยากเปลี่ยนงานสูง โดย ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ กล่าวว่า ร้อยละ 42.2 มีความสุขในการทำงานน้อยและอยากลาออกจากที่ทำงานเดิม มากกว่ากลุ่มที่มีความสุขมากและต้องการอยู่ที่ทำงานเดิมร้อยละ 31.6 ขณะที่ รศ.ดร.ศิร ........
สกู๊ปแนวหน้า: ‘การเงิน-สุขภาพ-ความสุข’ ตัวชี้วัด ‘คุณภาพชีวิตแรงงาน’ สกู๊ปแนวหน้า: ‘การเงิน-สุขภาพ-ความสุข’ ตัวชี้วัด ‘คุณภาพชีวิตแรงงาน’
วันที่ : 04/05/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำนวนผู้เข้าชม 316 ครั้ง
จับตาสถานการณ์ความสุขคนทำงานในประเทศไทย 2558 พบว่า “มิติด้านสุขภาพเงินดี” ของคนกลุ่ม “เจนวาย” ที่เพิ่งเข้าสู่ชีวิตการทำงานประสบปัญหา “ไม่มีเงินออม” โดยจิตติ วิสัยพรม และสุรารัตน์ พวงจำปา 2 นักวิจัย ในเรื่องสุขภาพของการรับประทานอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน โดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ ได ........
ล้วงลึก! “เน็ตไอดอล” ขุดคุ้ยตัวตน “คนดังในสื่อใหม่”!! ล้วงลึก! “เน็ตไอดอล” ขุดคุ้ยตัวตน “คนดังในสื่อใหม่”!!
วันที่ : 03/05/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 จำนวนผู้เข้าชม 251 ครั้ง
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “วิจารณญาณ” เท่านั้น คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราทุกคนผ่านพ้นปรากฏการณ์บนโลกออนไลน์เหล่านี้ไปได้ คนดูต้องมีวิจารณญาณเป็นของตัวเอง สิ่งที่เกิดในปราฏการณ์เน็ตไอดอลก็เหมือนกัน มันช่วยฉายภาพสะท้อนให้เห็นว่า สังคมเราทุกวันนี้เป็นยังไงและเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้ว ในงานสัมมนา “NETIDOL วัฒ ........
เจ้าภาพประชุมกิจกรรมทางกายโลก เจ้าภาพประชุมกิจกรรมทางกายโลก
วันที่ : 01/05/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์กรอบเช้า และกรอบบ่าย จำนวนผู้เข้าชม 231 ครั้ง
งานวิจัยของ อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ได้ถูกอ้างอิงเกี่ยวกับการสำรวจกิจกรรมทางกายของคนไทย ปี 2558 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ สสส. พบว่า คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 66.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 71.6 ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 ........
ปลุกกระแส ‘เดิน-จักรยาน’ ตามรอยไทเป สวรรค์ของนักปั่น ปลุกกระแส ‘เดิน-จักรยาน’ ตามรอยไทเป สวรรค์ของนักปั่น
วันที่ : 29/04/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ จำนวนผู้เข้าชม 205 ครั้ง
งานวิจัยของ อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ได้ถูกอ้างอิงเกี่ยวกับการสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม (Physical Activity : PA) เพียงร้อยละ 67.6 และเยาวชนที่อายุ 6-14 ปี มีกิจกรรมทางกายลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราอ้วนลงพุงที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมเนือยนิ่ง เช่น พฤต ........
พอเถอะ ถนนคนดับ! เร่งขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พอเถอะ ถนนคนดับ! เร่งขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ : 29/04/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์เนชั่นสุดสัปดาห์ จำนวนผู้เข้าชม 284 ครั้ง
รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2559 จัดทำโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถูกอ้างอิงเกี่ยวกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของบ้านเรารุนแรงที่สุดในอาเซียน และติดอันดับต้นๆ ของโลก ........
คึกคักกิจกรรมทางกาย สสส.จัดงานเสวนาอินเตอร์ คึกคักกิจกรรมทางกาย สสส.จัดงานเสวนาอินเตอร์
วันที่ : 28/04/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ข่าวสดกรอบเช้า และกรอบบ่าย จำนวนผู้เข้าชม 272 ครั้ง
งานวิจัยของ อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ได้ถูกอ้างอิงเกี่ยวกับการสำรวจกิจกรรมทางกายของคนไทย ปี 2558 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ สสส. พบว่า คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 66.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 71.6 ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 ........
สสส.-สธ.-กทม.สานพลังขับเคลื่อน”กิจกรรมทางกาย”ตั้งเป้าลดความเสี่ยงกลุ่มโรค NCDsปัญหาสุขภาพอันดับ1 สสส.-สธ.-กทม.สานพลังขับเคลื่อน”กิจกรรมทางกาย”ตั้งเป้าลดความเสี่ยงกลุ่มโรค NCDsปัญหาสุขภาพอันดับ1
วันที่ : 26/04/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย จำนวนผู้เข้าชม 225 ครั้ง
งานวิจัยของ อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ได้ถูกอ้างอิงเกี่ยวกับการสำรวจกิจกรรมทางกายของคนไทย ปี 2558 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ สสส. พบว่า คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 66.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 71.6 ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 ........
ออมก่อนเกษียณเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ออมก่อนเกษียณเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
วันที่ : 26/04/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ new)108 จำนวนผู้เข้าชม 215 ครั้ง
ตัวเลขอายุค่าเฉลี่ยของคนไทย จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถูกอ้างอิงว่าปี 2556 ผู้หญิงมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 78 ปี และผู้ชายมีอายุขัยเฉลี่ยที่ 71 ปี ........
’เดิน-จักรยาน’ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ’เดิน-จักรยาน’ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
วันที่ : 25/04/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จำนวนผู้เข้าชม 221 ครั้ง
งานวิจัยของ อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ได้ถูกอ้างอิงเกี่ยวกับการสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมเพียงร้อยละ 67.6 และเยาวชนที่อายุ 6-14 ปี มีกิจกรรมทางกายลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราอ้วนลงพุงที่เพิ่มขึ้น ส่วนพฤติกรรมเนือยนิ่ง เช่น พฤติกรรมติดจอ หรือการเรีย ........
หนีโรคเสี่ยง NCDs สสส.จับมือภาคีขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย หนีโรคเสี่ยง NCDs สสส.จับมือภาคีขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย
วันที่ : 22/04/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง จำนวนผู้เข้าชม 243 ครั้ง
งานวิจัยของ อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ได้ถูกอ้างอิงเกี่ยวกับการสำรวจกิจกรรมทางกายของคนไทย ปี 2558 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ สสส. พบว่า คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 66.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 71.6 ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 ........
ออมก่อนแก่หรือแก่ก่อนออม ออมก่อนแก่หรือแก่ก่อนออม
วันที่ : 19/04/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ M2F จำนวนผู้เข้าชม 228 ครั้ง
ตัวเลขอายุค่าเฉลี่ยของคนไทย จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถูกอ้างอิงว่าปี 2556 ผู้หญิงมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 78 ปี และผู้ชายมีอายุขัยเฉลี่ยที่ 71 ปี ........
ถอดบทเรียนสร้างเมืองจักรยาน ‘ไทเป’ ถอดบทเรียนสร้างเมืองจักรยาน ‘ไทเป’
วันที่ : 18/04/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์กรอบเช้า และกรอบบ่าย จำนวนผู้เข้าชม 240 ครั้ง
งานวิจัยของ อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา ได้ถูกอ้างอิงเกี่ยวกับการสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาบัยมหิดล พบว่า คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม (Physical Activity : PA) เพียงร้อยละ 67.6 และเยาวชนที่อายุ 6-14 ปี มีกิจกรรมทางกายลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราอ้วนลงพุงที่เพิ่มขึ้น ........
เกษียณ 65 ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ '4แสน' ก็อยู่ลำบาก เกษียณ 65 ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ '4แสน' ก็อยู่ลำบาก
วันที่ : 13/04/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จำนวนผู้เข้าชม 284 ครั้ง
ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ได้บอกเล่าในเรื่องสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเร็ว โดยในอีก 20 ปีข้างหน้าประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปของไทย จะมีถึง 19 ล้านคน ซึ่งทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น คือ เมื่อมีคน 100 คน จะเป็นคนสูงอายุในกลุ่มนั้น ๆ ถึง 30 คน เนื่องจากสาเหตุใด แ ........
Sickly sweet Sickly sweet
วันที่ : 29/03/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ จำนวนผู้เข้าชม 257 ครั้ง
ข้อมูลในรายงานสุขภาพคนไทย 2558 ถูกนำไปใช้อ้างอิงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ “Sickly sweet” เกี่ยวกับโรคอ้วน ที่พบว่าประเทศไทยติดอันดับที่สองในอาเซียนที่มีความชุกโรคอ้วน สาเหตุหลักมาจากปัญหาพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาสม แต่ประเทศมาเลเซียครองอันดับหนึ่งสูงกว่าประเทศอื่นในเรื่องกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ........
Isan youths' development stunted as parents go to Bangkok Isan youths' development stunted as parents go to Bangkok
วันที่ : 23/03/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ จำนวนผู้เข้าชม 272 ครั้ง
แรงงานจากภาคอีสานที่มีการย้ายถิ่นไปทำงานที่กรุงเทพฯ และที่อื่นๆ และต้องให้ลูกๆ อยู่ในความดูแลของปู่ย่าตายาย แม้สังคมทั่วไปจะมองว่าเป็นเรื่องปกติ แต่งานวิจัยของ รศ.ดร.อารี จำปากลาย เริ่มที่จะชี้ว่า เด็กๆ ที่เติบโตโดยไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วยในบ้าน อาจมีความเปราะบางในหลายเรื่องๆ รวมทั้งความเสี่ยงที่จะมีพัฒนาการช้าในเด็กเล็ก ........
สกู๊ปหน้า 1: อัลไซเมอร์ดีเมนเชียลามเลียสู่สังคมไทย สกู๊ปหน้า 1: อัลไซเมอร์ดีเมนเชียลามเลียสู่สังคมไทย
วันที่ : 17/03/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวนผู้เข้าชม 792 ครั้ง
อ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ ได้อธิบายไว้ในสารประชากรและการพัฒนาฉบับเดือน ก.พ.-มี.ค.2559 ว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยดีเมนเชียราว 30 ล้านคน และแต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่อีกราวๆ 4.6 ล้านคน หรือมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 1 คน ในทุก 7 วินาที จากการประเมินของ Alzheimer’s Disease International หรือ ADI อาคารดีเมนเชียอาจจะเกิดกับผู้สูงอายุ หรือ ........
มัดใจ “GEN Y” ในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด มัดใจ “GEN Y” ในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด
วันที่ : 17/03/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ จำนวนผู้เข้าชม 284 ครั้ง
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ อธิบายลักษณะของเด็กวัยรุ่นใหม่ไว้ในกิจกรรม แฮปปี้ ยูนิเวอร์ซิตี้ โดยระบุว่า “เด็กรุ่นใหม่” หมายถึงคนที่ทำงานเจเนอเรชั่นวาย เกิดระหว่าง พ.ศ.2525-2548 กำลังทยอยเข้าสู่ตลาดแรงงาน และจะกลายเป็นกำลังที่สำคัญของไทยต่อจากนี้ไปอีก 15-20 ปี และงานในองค์กรที่จะดึงดูดให้คนเจนวายทำงานด้วยอย่างตลอดรอด ........
บุคลิกคนเจนวาย ชี้อนาคตแรงงาน บุคลิกคนเจนวาย ชี้อนาคตแรงงาน
วันที่ : 05/01/2559 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวนผู้เข้าชม 320 ครั้ง
ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล บอกว่าปัญหาหนึ่งที่สร้างความหนักใจให้แก่หลายประเทศเวลานี้ก็คือ การที่อัตราเจริญพันธุ์ของหลายประเทศลดลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำมากจนน่าตกใจ กล่าวคือ ทุกวันนี้ ผู้หญิงในหลายประเทศ มีลูกกันน้อยกว่า 2 คน ซึ่งไม่เพียงพอที่จะทดแทนอัตราการเป็นพ่อและแม่ในอนาคต ติดตามอ่านข่าวได้ที่ http://www.tha ........
THE ISSUE: LIVING LONGER, LIVING WELL THE ISSUE: LIVING LONGER, LIVING WELL
วันที่ : 09/11/2558 | แหล่งข่าว : นิตยสาร a day BULLETIN ปีที่ 8 ฉบับที่ 381 จำนวนผู้เข้าชม 308 ครั้ง
เมื่อสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง คนหนุ่มสาวยุคใหม่ไม่ค่อยมีครอบครัว หรือมีครอบครัวก็ไม่มีลูก คนหนุ่มสาวในอดีตกำลังกลายเป็นคนแก่ในปัจจุบัน ประชากรในวัยต่างๆ เริ่มไม่สมดุลตามแบบแผนที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม หันไปทางไหนก็มีคนแก่เพิ มมากขึ้น จำนวนคนหนุ่มสาวลดลง และไม่นับเด็กๆ ที่ครอบครัวหนึ่งอาจจะมีลูกหลานแค่คนเดียวเท่านั้น เม ........
มุมข้าราชการ: ศตวรรษิกชน (2) มุมข้าราชการ: ศตวรรษิกชน (2)
วันที่ : 03/11/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวนผู้เข้าชม 249 ครั้ง
ขอว่ากันต่อถึงเรื่องราวการศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลในโครงการ "การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย" ที่ร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ได้สอดรับกับวัตถุประสงค์และภารกิจของกระทรวงมหาดไทยด้านการทะเบียนราษฎรที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎรให้มีความสมบุร ........
เก็บออมเงินให้ติดเป็นนิสัย จำไว้ว่า เก็บออมเงินให้ติดเป็นนิสัย จำไว้ว่า "มีออม...ไม่มีอด"
วันที่ : 02/11/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง จำนวนผู้เข้าชม 319 ครั้ง
จากการนำข้อมูลการศึกษาของ อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ไปใช้อ้างอิงเกี่ยวกับตัวเลขการสำรวจคนที่มีอายุระหว่าง 28-48 ปี จะมีอัตราการออมต่อเดือนอยู่ที่ 23% โดยครัวเรือนทีมีการออมมีประมาณ 70% ส่วนอีก 30% ไม่มีการออมเงิน ติดตามอ่านข่าวได้ที่ http://www.banmuang.co.th/news/economy/3024 ........
มุมข้าราชการ: ศตวรรษิกชน มุมข้าราชการ: ศตวรรษิกชน
วันที่ : 02/11/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จำนวนผู้เข้าชม 251 ครั้ง
ศตวรรษิกชน แปลตรงๆ ว่าคนที่มีอายุร้อยปีขึ้นไป โดยทุกวันนี้คำว่า "สังคมสูงวัย" ดูจะเป็นคำที่มีการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายทั้งในแวดวงวิชาการและในชีวตประจำวัน โดยข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่าอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยในปี พ.ศ.2557 อยู่ที่ประมาณ 74 ปี ซึ่งโครงสร้างของประชากรของไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข ........
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่บนหนทางสู่การเป็นโรงไฟฟ้าของชุมชน โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่บนหนทางสู่การเป็นโรงไฟฟ้าของชุมชน
วันที่ : 31/10/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์คมชัดลึกกรอบบ่าย จำนวนผู้เข้าชม 265 ครั้ง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แถลงสรุปการประมวลผลการศึกษา โดยพบว่า โครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพในระดับต่ำ โดย อ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ เปิดเผยว่า การศึกษานี้รวบรวมเอกสารจากรายงาน EHIA เอกสารวิจัยจากสถาบันต่างๆ รวมถึงเอกสารเผยแพร่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชนเกี่ยวกับโค ........
กฟผ.: โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่บนหนทางสู่การเป็นโรงไฟฟ้าของชุมชน กฟผ.: โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่บนหนทางสู่การเป็นโรงไฟฟ้าของชุมชน
วันที่ : 30/10/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จำนวนผู้เข้าชม 255 ครั้ง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แถลงสรุปการประมวลผลการศึกษา โดยพบว่า โครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพในระดับต่ำ โดย อ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ เปิดเผยว่า การศึกษานี้รวบรวมเอกสารจากรายงาน EHIA เอกสารวิจัยจากสถาบันต่างๆ รวมถึงเอกสารเผยแพร่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชนเกี่ยวกับโค ........
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่บนหนทางสู่การเป็นโรงไฟฟ้าของชุมชน โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่บนหนทางสู่การเป็นโรงไฟฟ้าของชุมชน
วันที่ : 29/10/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จำนวนผู้เข้าชม 279 ครั้ง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แถลงสรุปการประมวลผลการศึกษา โดยพบว่า โครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพในระดับต่ำ โดย อ.ดร.ธีระพงศ์ สันติภพ เปิดเผยว่า การศึกษานี้รวบรวมเอกสารจากรายงาน EHIA เอกสารวิจัยจากสถาบันต่างๆ รวมถึงเอกสารเผยแพร่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชนเกี่ยวกับโค ........
Scoop: เสียงผู้หญิงอยู่ตรงไหน? กับการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย Scoop: เสียงผู้หญิงอยู่ตรงไหน? กับการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย
วันที่ : 28/10/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ จำนวนผู้เข้าชม 234 ครั้ง
กุลภา วจนสาระ พูดในประเด็น “ทำไมผู้หญิงท้องไม่พร้อมจึงไร้เสียง” บอกว่า สังคมไทยมีระบบการจัดการบางอย่างที่ไม่ให้ผู้หญิงพูดถึงเรื่องการทำแท้ง ........
สังคมธุรกิจ: สถาบันวิจัยฯ ม.มหิดลแถลงผลกระทบโรงไฟฟ้ากระบี่ สังคมธุรกิจ: สถาบันวิจัยฯ ม.มหิดลแถลงผลกระทบโรงไฟฟ้ากระบี่
วันที่ : 05/10/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการรายวัน จำนวนผู้เข้าชม 325 ครั้ง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดแถลงสรุปประมวลผลการศึกษาโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ พบว่า โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่นั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในระดับต่ำ รวมถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด ........
เติมความรู้เรื่องเพศกับคนหูหนวก เติมความรู้เรื่องเพศกับคนหูหนวก
วันที่ : 27/09/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์กรอบเช้า และกรอบบ่าย จำนวนผู้เข้าชม 227 ครั้ง
ความท้าทายจะเพิ่มขึ้นทวีคูณหากต้องสื่อสารเรื่องสุขภาวะทางเพศให้กับวัยรุ่นผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพราะความพิการทำให้พวกเขามีความแตกต่างทางทัศนคติและมุมมองจากคนทั่วไป จนทำให้อาจมีการตัดสินใจในด้านสัมพันธภาพทางเพศด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์โดยบริสุทธิ์ใจ ทาง ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ กล่าวไว้ว่า ทุกคนควรได้เรียนรู้ ........
คนไทยนอนเฉลี่ยวันละ 9.01 ชม. คนไทยนอนเฉลี่ยวันละ 9.01 ชม.
วันที่ : 25/09/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ M2F จำนวนผู้เข้าชม 207 ครั้ง
ผลสำรวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เผยสัดส่วนพฤติกรรมใน 24 ชม. พบว่า ในปี 2557 คนไทยนอนหลับเฉลี่ยคืนละ 9.01 ชม. แต่คนไทยไม่น้อยมีปัญหานอนไม่หลับหรือนอนหลับยาก ........
กฟผ.คาดตั้งกรรมการไตรภาคี 'โรงไฟฟ้ากระบี่' ปลายเดือนนี้ กฟผ.คาดตั้งกรรมการไตรภาคี 'โรงไฟฟ้ากระบี่' ปลายเดือนนี้
วันที่ : 15/09/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จำนวนผู้เข้าชม 238 ครั้ง
กฟผ.ระบุตั้งไตรภาคีเคลียร์โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ปลายเดือนนี้ ทั้งนี้ อ.ดร.ธีรพงศ์ สันติภพ กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้ากระบี่นั้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในระดับต่ำ ส่วนผลกระทบด้านสุขภาพชุมชน มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด ........
Scoop: ชี้จุดอ่อน ‘กฏหมายอุ้มบุญ’ หลัง 1 เดือนบังคับใช้ Scoop: ชี้จุดอ่อน ‘กฏหมายอุ้มบุญ’ หลัง 1 เดือนบังคับใช้
วันที่ : 10/09/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ จำนวนผู้เข้าชม 306 ครั้ง
ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ มองว่า กฎหมายอุ้มบุญฉบับนี้มีมาตราต่างๆ ที่เขียนไว้ชัดว่า ห้ามมีการอุ้มบุญเชิงพาณิชย์ ห้ามคนที่รับอุ้มบุญรับค่าตอบแทนหรือค่าจ้าง และก็ห้ามคนที่เป็นญาติมาอุ้มบุญให้ ห้ามมีนายหน้าหรือเอเยนซีต่างมารับหรือรับบริการติดต่อเป็นคนกลางระหว่างแม่อุ้มบุญกับคนว่าจ้าง เมื่อกระทำแล้วก็มีความผิด ซึ่งกฎหมายฉบ ........
ความหลากหลายทางเพศ สังคมไทยยอมรับได้หรือ?? ความหลากหลายทางเพศ สังคมไทยยอมรับได้หรือ??
วันที่ : 08/09/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ จำนวนผู้เข้าชม 240 ครั้ง
ขึ้นชื่อว่าเป็นแดนสวรรค์ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นสังคมที่เปิดกว้าง ให้การยอมรับ การแสดงตนเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีรสนิยมหลากหลายได้อย่างเป็นมิตรด้วยทัศนคติเชิงบวก ถึงขนาดได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวสำหรับชาวเกย์ แต่จริงหรือที่ประเทศไทยเป็น " ........
‘เพศวิถี’ซัดกฎหมายอุ้มบุญละเมินสิทธิ ‘เพศวิถี’ซัดกฎหมายอุ้มบุญละเมินสิทธิ
วันที่ : 07/09/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์กรอบบ่าย จำนวนผู้เข้าชม 221 ครั้ง
ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ มองว่า พ.ร.บ.อุ้มบุญ.ที่มีการประกาศใช้ไปแล้ว ทำให้การอุ้มบุญเชิงพาณิชย์เป็นเรื่องผิดกฎหมาย เป็นการละเมินสิทธิ์ของแม่อุ้มบุญ เด็ก รวมถึงคู่เกย์ที่ต้องการมีลูก เป็นการสะท้อนทัศนคติเชิงอคติต่อบุคคล เพราะมีการให้สิทธิในตัวเด็กที่เกิดจากการอุ้มต่อเจ้าของเชื้อแต่ตัดสิทธิของแม่อุ้มบุญออกไป จึงมองได้ว ........
ถึงเวลาแยกกองทุนประกันสังคมเพื่อแรงงานข้ามชาติ? ถึงเวลาแยกกองทุนประกันสังคมเพื่อแรงงานข้ามชาติ?
วันที่ : 03/09/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จำนวนผู้เข้าชม 210 ครั้ง
ปัจจุบันในประเทศไทยมีแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ถูกกฎหมายและลักลอบเข้ามาค้าแรงงาน ซึ่งยังคงมีมุมมองที่หลากหลายแตกต่างในการดูแลคนเหล่านี้ รวมไปถึงการได้รับสิทธิ “ประกันสังคม” ด้วยหรือไม่ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล แสดงความเป็นห่วงแรงงานข้ามชาติที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญ ........
สกู๊ปแนวหน้า: 'น่ายินดี' แต่ก็ 'น่าห่วง' 'คนต่างชาติ' บนแผ่นดินไทย สกู๊ปแนวหน้า: 'น่ายินดี' แต่ก็ 'น่าห่วง' 'คนต่างชาติ' บนแผ่นดินไทย
วันที่ : 27/08/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำนวนผู้เข้าชม 251 ครั้ง
อีกหนึ่งข่าวจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม 2558” เกี่ยวข้องกับ 3 บทความ ที่พูดถึงการเดินทาง โดย “ประเทศไทย” ถือเป็น “จุดหมายสำคัญ”แห่งหนึ่งของโลก ไม่ใช่แต่เฉพาะเพื่อนบ้านอาเซียนบางชาติที่เข้ามาหางานทำเท่านั้น ทว่ายังมีกลุ่มที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียน และไม่ได้มีแต่เพียงชาวอาเซียน แต่ยังมีชาติอื่นอีกมาก ........
แนวโน้ม ประชากรไทย เข้าสู่สังคม ‘ผู้สูงอายุ’ แนวโน้ม ประชากรไทย เข้าสู่สังคม ‘ผู้สูงอายุ’
วันที่ : 14/08/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ เมื่อวันที่ 14-20 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้เข้าชม 232 ครั้ง
ข้อมูลจากสถาบันฯ เปิดเผย ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา โดยมีการปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมองไปอีก 20 ปีประชากรสูงอายุมีปริมาณเหนือกว่าประชากรวัยเด็ก ถึงร้อยละ 25.1 หรือประมาณ 16 ล้านคน ........
"ร่วมดูแลแผ่นดิน" พระราชินีขอลูกไทยช่วยกันรักษา
วันที่ : 08/08/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์คมชัดลึกกรอบบ่าย จำนวนผู้เข้าชม 298 ครั้ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลรางวัลคัดเลือกแม่ดีเด่น ประเภท แม่สู้ชีวิต, แม่ 100 ปี, แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, แม่จิตใสใจสีขาว รวม 19 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจาก แม่ทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติพระคุณแม่ โดยแม่ทั้ง 19 คน โดยจะเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2 ........
แม่ 100 ปี '5 แผ่นดิน' ม.มหิดล แม่ 100 ปี '5 แผ่นดิน' ม.มหิดล
วันที่ : 06/08/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์ จำนวนผู้เข้าชม 307 ครั้ง
มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศผลรางวัล 'แม่ 100 ปี - แม่สู้ชีวิต 4 ภาค - แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - แม่จิตใส ใจสีขาว' เชิดชูเกียรติงาน 'มหิดล - วันแม่' ประจำปี 2558 โดย รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลแม่ 100 ปี กล่าวว่า รางวัล 100 ปี เพื่อประกาศเกียรติคุณแ ........
BURNING ISSUE: Our healthcare, despite being a leader, needs an overhaul BURNING ISSUE: Our healthcare, despite being a leader, needs an overhaul
วันที่ : 04/08/2558 | แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ The Nation online จำนวนผู้เข้าชม 310 ครั้ง
ข้อมูลสถิติของสถาบันประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ถูกนำไปอ้างเกี่ยวกับสัดส่วนที่สูงที่สุดของผู้สูงอายุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยปี 2012 สัดส่วนของคนที่มีอายุมากกว่า 65 ปีอยู่ที่ร้อยละ 12.59 ในประเทศไทยเมื่อเทียบกับร้อยละ 12.25 ในสิงคโปร์และร้อยละ 7.5 ในเวียดนาม ติดตามอ่านข่าวย้อนหลังได้ที่ http://www.nationm ........
สังคมสูงวัยลามเข้าไทย ส่งตลาด Anti-Aging คึกคัก สังคมสูงวัยลามเข้าไทย ส่งตลาด Anti-Aging คึกคัก
วันที่ : 01/08/2558 | แหล่งข่าว : นิตยสาร Leader Time (ฉบับที่ 276 ปีที่ 12 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2558) จำนวนผู้เข้าชม 346 ครั้ง
ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา ให้ข้อมูลว่า ในปี พ.ศ.2513 ประชากรชาวอาทิตย์อุทัยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป มีเพิ่มขึ้นเป็น 7% ของประชากรทั้งประเทศ และได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ.2537 ส่วนประเทศไทย)จะต้องรับมือกับสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวในอีก 10 ปีข้างหน้า ........
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th