:: ข่าวจากสื่อวิทยุ

ศึกมรดกน้ำพริกเผา นักการตลาดชี้กระทบหนักต่อแบรนด์-คนไทยเกลียดอกตัญญู
วันที่ : 28/03/2559 | แหล่งข่าว : รายการคัดข่าวมาคุย ทาง FM 105.0 MHZ จำนวนผู้เข้าชม 307 ครั้ง
ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อสังเกตการตลาดกับแบรนด์แม่ประนอม โซเชียลมีเดียมีผลอย่างไร ผลกระทบในการแสดงความคิดเห็นต่อแบรนด์กับเรื่องความกตัญญู และแบรนด์แม่ประนอมจะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสหรือไม่ ในรายการคัดข่าวมาคุย ทาง FM 105.0 MHZ ........
ระบบการดูแลผู้สูงอายุประเทศสวีเดน
วันที่ : 20/11/2558 | แหล่งข่าว : สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHZ จำนวนผู้เข้าชม 541 ครั้ง
รศ.ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง "ระบบการดูแลผู้สูงอายุประเทศสวีเดน” โดยมีประเด็นน่าสนใจดังนี้ 1. เหตุผลที่สนใจระบบการดูแลผู้สูงอายุประเทศสวีเดน 2. สถานการณ์ผู้สูงอายุในสวีเดน เป็นอย่างไรบ้าง 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีระบบการดูแลผู้สูงอายุประเทศสวีเดน อย่างไรบ้าง 4 ........
ผู้สูงอายุหญิงชายเตรียมตัวอย่างไรกับชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตวัยปลาย
วันที่ : 13/04/2558 | แหล่งข่าว : จำนวนผู้เข้าชม 275 ครั้ง
รศ.ดร. อมรา สุนทรธาดา ให้สัมภาษณ์ในรายการ เวทีประชาชน ทางคลื่นวิทยุ FM 101 ประเด็น “ผู้สูงอายุหญิงชายเตรียมตัวอย่างไรกับชีว­ิตความเป็นอยู่ในชีวิตวัยปลาย” ออกอากาศเมื่อ 13 เมษายน 2558 ........
“จะเตรียมการอย่างไรสำหรับสังคมผู้สูงอายุที่ประชากรหญิงอายุยืนกว่าประชากรชาย”
วันที่ : 01/10/2557 | แหล่งข่าว : รายการวิทยุ FM101 RR ONE จำนวนผู้เข้าชม 296 ครั้ง
รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา อาจารย์ประจำสถาบันฯ ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ FM101 RR ONE รายการ “เวทีประชาชน” ประเด็น “จะเตรียมการอย่างไรสำหรับสังคมผู้สูงอายุ­ที่ประชากรหญิงอายุยืนกว่าประชากรชาย” ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 ........
facebook    youtube

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: (02) 441-0201-4

เว็บไซต์สถาบัน
http://www.ipsr.mahidol.ac.th
อีเมล Webmaster: prwww@mahidol.ac.th