Username
 
password
 
   
           สรุปงานที่ลงเว็บไซต์ปี 2561
Untitled Document
  มกราคม    60 งาน
------------------------------------------
  กุมภาพันธ์    78 งาน
------------------------------------------
  มีนาคม    70 งาน
------------------------------------------
  เมษายน    41 งาน
------------------------------------------
  พฤษภาคม    104 งาน
------------------------------------------
  มิถุนายน    32 งาน
------------------------------------------
  กรกฎาคม    84 งาน
------------------------------------------
  สิงหาคม    62 งาน
------------------------------------------
  กันยายน    36 งาน
------------------------------------------
  ตุลาคม    81 งาน
------------------------------------------
  พฤศจิกายน    83 งาน
------------------------------------------
  ธันวาคม    28 งาน
------------------------------------------

 

 
 
งานที่อยู่ระหว่างรอดำเนินงาน 17 งาน
อยู่ระหว่างดำเนินงาน 0 งาน
งานที่เสร็จสิ้น 1585 งาน 
1
      ผู้ส่ง สุชิตา มานะจิตต์  ส่งวันที่ พฤ. 13 ธ.ค. 61  ผู้รับ พอตา บุนยตีรณะ
2
      ผู้ส่ง จำเริญศรี เขียวแก่  ส่งวันที่ พฤ. 13 ธ.ค. 61  ผู้รับ พอตา บุนยตีรณะ
3
      ผู้ส่ง กฤติญา สำอางกิจ  ส่งวันที่ พ. 12 ธ.ค. 61  ผู้รับ สุชิตา มานะจิตต์
4
      ผู้ส่ง กฤติญา สำอางกิจ  ส่งวันที่ พ. 12 ธ.ค. 61  ผู้รับ พอตา บุนยตีรณะ
5
      ผู้ส่ง พิชญ์ชาดา มีใจเย็น  ส่งวันที่ พ. 12 ธ.ค. 61  ผู้รับ พอตา บุนยตีรณะ
6
      ผู้ส่ง สุชิตา มานะจิตต์  ส่งวันที่ พ. 05 ธ.ค. 61  ผู้รับ พอตา บุนยตีรณะ
7
      ผู้ส่ง สุชิตา มานะจิตต์  ส่งวันที่ อ. 04 ธ.ค. 61  ผู้รับ พอตา บุนยตีรณะ
8
      ผู้ส่ง สุชิตา มานะจิตต์  ส่งวันที่ อ. 04 ธ.ค. 61  ผู้รับ พอตา บุนยตีรณะ
9
      ผู้ส่ง สุชิตา มานะจิตต์  ส่งวันที่ อ. 04 ธ.ค. 61  ผู้รับ พอตา บุนยตีรณะ
10
      ผู้ส่ง สุชิตา มานะจิตต์  ส่งวันที่ อ. 04 ธ.ค. 61  ผู้รับ พอตา บุนยตีรณะ
11
      ผู้ส่ง สุชิตา มานะจิตต์  ส่งวันที่ อ. 04 ธ.ค. 61  ผู้รับ พอตา บุนยตีรณะ
12
      ผู้ส่ง สุชิตา มานะจิตต์  ส่งวันที่ อ. 04 ธ.ค. 61  ผู้รับ พอตา บุนยตีรณะ
13
      ผู้ส่ง กฤติญา สำอางกิจ  ส่งวันที่ อ. 04 ธ.ค. 61  ผู้รับ สุชิตา มานะจิตต์
14
      ผู้ส่ง กฤติญา สำอางกิจ  ส่งวันที่ อ. 04 ธ.ค. 61  ผู้รับ พอตา บุนยตีรณะ
15
      ผู้ส่ง สุชิตา มานะจิตต์  ส่งวันที่ ศ. 30 พ.ย. 61  ผู้รับ พอตา บุนยตีรณะ
16
      ผู้ส่ง สุชิตา มานะจิตต์  ส่งวันที่ ศ. 30 พ.ย. 61  ผู้รับ พอตา บุนยตีรณะ
17
      ผู้ส่ง กฤติญา สำอางกิจ  ส่งวันที่ ศ. 30 พ.ย. 61  ผู้รับ พอตา บุนยตีรณะ
18
      ผู้ส่ง กฤติญา สำอางกิจ  ส่งวันที่ พฤ. 29 พ.ย. 61  ผู้รับ สุชิตา มานะจิตต์
19
      ผู้ส่ง กฤติญา สำอางกิจ  ส่งวันที่ พฤ. 29 พ.ย. 61  ผู้รับ พอตา บุนยตีรณะ
20
      ผู้ส่ง สุชิตา มานะจิตต์  ส่งวันที่ พฤ. 29 พ.ย. 61  ผู้รับ พอตา บุนยตีรณะ
หน้าที่ :  1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ]
Untitled Document

.................................................................................

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 28 สิงหาคม 2552
Copyright © สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th