ระบบจองรถยนต์
Admin

รายละเอียดการใช้รถยนต์
ทะเบียน : ฌย 6904 กรุงเทพมหานคร
- งานสถาบัน 6 ครั้ง
- ระยะทางรวม 50 ก.ม.
- งานโครงการ 0 ครั้ง
- ระยะทางรวม 0 ก.ม.
- รวมทั้งหมด 54 ก.ม.
ทะเบียน : ฮฉ 2466 กรุงเทพมหานคร
- งานสถาบัน 9 ครั้ง
- ระยะทางรวม 170 ก.ม.
- งานโครงการ 2 ครั้ง
- ระยะทางรวม 170,242 ก.ม.
- รวมทั้งหมด 170,476 ก.ม.
ทะเบียน : ฌฮ 8179 กรุงเทพมหานคร
- งานสถาบัน 13 ครั้ง
- ระยะทางรวม 74 ก.ม.
- งานโครงการ 0 ครั้ง
- ระยะทางรวม 0 ก.ม.
- รวมทั้งหมด 82 ก.ม.
*กรุณาแจ้งขอใช้รถยนต์ล่วงหน้าก่อน 3 วัน*
เดือน กุมภาพันธ์ 2561
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
รายการจองรถยนต์ วันนี้
ชื่อผู้ขับรถยนต์ : สมชาย ทับแอน เบอร์โทรศัพท์ : 081-904-2952
หมายเลขทะเบียนรถ : ฮฉ 2466 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้จองรถ : ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
เพื่อใช้ในกิจกรรม : รับ อ.อุมาภรณ์ที่ คีรีมันตรารีสอร์ท มาศาลายา
เพื่อไปยัง : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
วัน - เวลาเดินทางไป : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 8.00 น.
วัน - เวลาเดินทางกลับ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13.00 น.
ชื่อผู้ขับรถยนต์ : สมชาย ทับแอน เบอร์โทรศัพท์ : 081-904-2952
หมายเลขทะเบียนรถ : ฮฉ 2466 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้จองรถ : สำนักงานผู้อำนวยการฯ
เพื่อใช้ในกิจกรรม : สำนักงานผู้อำนวยการฯ
เพื่อไปยัง : ไปรษณีย์พุทธมณฑล
วัน - เวลาเดินทางไป : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13.30 น.
วัน - เวลาเดินทางกลับ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 14.30 น.
ชื่อผู้ขับรถยนต์ : เบอร์โทรศัพท์ :
หมายเลขทะเบียนรถ :
ชื่อผู้จองรถ : ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
เพื่อใช้ในกิจกรรม : ประชุม
เพื่อไปยัง : รัฐสภา
วัน - เวลาเดินทางไป : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 12.45 น.
วัน - เวลาเดินทางกลับ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 16.30 น.
ชื่อผู้ขับรถยนต์ : สมชาย ทับแอน เบอร์โทรศัพท์ : 081-904-2952
หมายเลขทะเบียนรถ : ฮฉ 2466 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้จองรถ : วิไลพร พุ่มแดง
เพื่อใช้ในกิจกรรม : จ่ายเช็ค
เพื่อไปยัง : สำนักงานประกันสังคม
วัน - เวลาเดินทางไป : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 14.00 น.
วัน - เวลาเดินทางกลับ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 16.30 น.
ชื่อผู้ขับรถยนต์ : เบอร์โทรศัพท์ :
หมายเลขทะเบียนรถ :
ชื่อผู้จองรถ : นายเสถียร ทวีกุล
เพื่อใช้ในกิจกรรม : เอารถเข้าตรวจเช็คระยะ
เพื่อไปยัง : ศูนย์โตโยต้า สาย5
วัน - เวลาเดินทางไป : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 08.30 น.
วัน - เวลาเดินทางกลับ : 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา : 13.30 น.
www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 01 สิงหาคม 2560
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th