ระบบจองรถยนต์
Admin

รายละเอียดการใช้รถยนต์
ทะเบียน : ฌย 6904 กรุงเทพมหานคร
- งานสถาบัน 148 ครั้ง
- ระยะทางรวม 150,590 ก.ม.
- งานโครงการ 22 ครั้ง
- ระยะทางรวม 77 ก.ม.
- รวมทั้งหมด 150,667 ก.ม.
ทะเบียน : ฮฉ 2466 กรุงเทพมหานคร
- งานสถาบัน 76 ครั้ง
- ระยะทางรวม 592 ก.ม.
- งานโครงการ 24 ครั้ง
- ระยะทางรวม 67 ก.ม.
- รวมทั้งหมด 659 ก.ม.
ทะเบียน : ฌฮ 8179 กรุงเทพมหานคร
- งานสถาบัน 423 ครั้ง
- ระยะทางรวม 169,926 ก.ม.
- งานโครงการ 0 ครั้ง
- ระยะทางรวม 0 ก.ม.
- รวมทั้งหมด 169,995 ก.ม.
*กรุณาแจ้งขอใช้รถยนต์ล่วงหน้าก่อน 3 วัน*
เดือน เมษายน 2562
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
รายการจองรถยนต์ วันนี้
ชื่อผู้ขับรถยนต์ : สมชาย ทับแอน เบอร์โทรศัพท์ : 081-904-2952
หมายเลขทะเบียนรถ : ฌย 6904 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้จองรถ : สำนักงานผู้อำนวยการฯ
เพื่อใช้ในกิจกรรม : สำนักงานผู้อำนวยการฯ
เพื่อไปยัง : ไปรษณีย์พุทธมณฑล
วัน - เวลาเดินทางไป : 26 เมษายน 2562 เวลา : 13.00 น.
วัน - เวลาเดินทางกลับ : 26 เมษายน 2562 เวลา : 14.00 น.
ชื่อผู้ขับรถยนต์ : สมชาย ทับแอน เบอร์โทรศัพท์ : 081-904-2952
หมายเลขทะเบียนรถ : ฌย 6904 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้จองรถ : ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และศ.ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
เพื่อใช้ในกิจกรรม : ประชุมของมหาวิทยาลัย
เพื่อไปยัง : สำนักงานอธิการบดี
วัน - เวลาเดินทางไป : 26 เมษายน 2562 เวลา : 8.15 น.
วัน - เวลาเดินทางกลับ : 26 เมษายน 2562 เวลา : 8.30 น.
ชื่อผู้ขับรถยนต์ : สมชาย ทับแอน เบอร์โทรศัพท์ : 081-904-2952
หมายเลขทะเบียนรถ : ฌย 6904 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้จองรถ : วิไลพร พุ่มแดง
เพื่อใช้ในกิจกรรม : จ่ายเช็ค
เพื่อไปยัง : สำนักงานประกันสังคม
วัน - เวลาเดินทางไป : 26 เมษายน 2562 เวลา : 9.30 น.
วัน - เวลาเดินทางกลับ : 26 เมษายน 2562 เวลา : 11.30 น.
www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 01 สิงหาคม 2560
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : prwww@mahidol.ac.th