:: ติดต่องานอบรม
เรื่อง
 
รายละเอียด
 
ชื่อผู้ติดต่อ
 
เบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ
 
อีเมล์ผู้ติดต่อ
 
   
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานอบรม
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 , 308   โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th